Lãnh đạo Trung tâm

Họ và tên: Hoàng Kim Toản
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1976
Điện thoại: 02343832816
Email: hoangkimtoan@hueuni.edu.vn

 

37
Bài báo
Bài báo
3
Giáo trình - Sách
Giáo trình - Sách
38
Đề tài khoa học
Đề tài khoa học
4
Giải thưởng
Giải thưởng
Ngành đào tạo: Trồng trọt
Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
Chuyên môn giảng dạy: Nguyên lý sản xuất Cây công nghiệp, Nguyên lý sản xuất cây lương thực
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
Nghiên cứu, chọn tạo một số giống cây trồng. Nghiên cứu, chuyển giao các kỹ thuật canh tác và TBKH mới vào sản xuất.

Đội ngũ CEI-HUEUNI