01
Jun
Bootcamp 2: Xây dựng kế hoạch vận hành và nguồn lực thực hiện

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới...

Read More
03
Jun
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ: TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP

Trong khuôn khổ chương trình huấn luyện chuyên sâu cán bộ xây dựng hệ...

Read More
03
June
cover event hoi nghi 3
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ: TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
2:00 PM - 5:30 PM
20 Lê Lợi, Huế

Trong khuôn khổ chương trình huấn luyện chuyên sâu cán bộ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Ecosystem Builder...

01
June
cover event bootcamp2
Bootcamp 2: Xây dựng kế hoạch vận hành và nguồn lực thực hiện
2:00 PM - 5:30 PM
20 Lê Lợi, Huế

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các địa phương, trường đại học cũng như...

20
May
cover event
HỘI NGHỊ: XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP
2:00 PM - 5:30 PM

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các địa phương...

13
May
cover event
BOOTCAMP 1 TƯ DUY XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI
12:00 AM - 12:00 AM

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các địa phương, trường đại học cũng như...