Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẠI HỌC HUẾ

Trung tâm được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cán bộ, giảng viên và HSSV trong Đại học Huế; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, HSSV và các tập thể, cá nhân có nhu cầu. Cùng với đó, trung tâm tạo môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, HSSV và các đối tượng khác hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tự tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

Là một đơn vị trực thuộc Đại học Huế, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế - tên tiếng Anh là Center for Entrepreneurship and Innovation Hue Unversity (CEI – HUENI) đang là đơn vị triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ các của các cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong Đại học Huế và các đối tượng khác hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tự tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

Để giúp sinh viên Đại học Huế nâng cao năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp và nâng cao vị thế, Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, đưa chương trình khởi nghiệp thành hoạt động thường niên, bắt đầu bằng dự án khởi nghiệp 2018 do cộng đồng Pháp ngữ tài trợ. Sinh viên Đại học Huế, ngay khi bắt đầu từ năm đầu tiên vào trường, cần được tiếp cận với các hoạt động khởi nghiệp. Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế là nơi kết nối và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và là nơi được đặt niềm tin sẽ có nhiều công ty trẻ ra đời tại đây.

Trung tâm tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các hội thảo, talkshow, tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và các tập thể, cá nhân có nhu cầu. Cùng với đó các cuộc thi khởi nghiệp là cơ hội cho các bạn trẻ rèn luyện những kiến thức đã được học, khả năng tư duy và với mục đích cao hơn là tìm kiếm các dựa án khả thi để hỗ trợ triển khai hình thành doanh nghiệp.

Trong những bước đi đầu tiên, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế với không gian làm việc chung có diện tích 650m2, có thể chứa cùng lúc trên 200 người bao gồm văn phòng làm việc, văn phòng các dự án khởi nghiệp, phòng họp và phòng relax được trang bị chu đáo và hiện đại, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên có không gian thoải mái nhất để sáng tạo và phát triển dự án. Trung tâm ngày càng nổ lực để có thể kết nối, thu hút nhiều nguồn lực, chuyên gia tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và tăng cường liên kết với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ĐH Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á.