Khởi nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỖ TRỢ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

1. Đối tượng

Cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

2. Quy trình đào tạo

* Giáo dục khởi nghiệp

Đào tạo về Business model canvas và phương pháp xây dựng đội nhóm.

* Tìm kiếm ý tưởng

Đào tạo về các phương pháp tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên.

* Đào tạo và ươm tạo

Đào tạo về  phương pháp phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp, phương pháp xây dựng doanh nghiệp.

* Xây dựng hệ sinh thái

Đào tạo về phương pháp phát triển các thành phần của hệ sinh thái KNĐMST trong cơ sở đào tạo.