TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẠI HỌC HUẾCENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION

Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, trường đại học đóng vai trò quan trọng then chốt. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và xã hội, đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp. Lực lượng sinh viên với nhiều ý tưởng sáng tạo và tư duy tươi mới là đầu vào đầy tiềm năng cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Đó là lí do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế được thành lập.

Xem thêm >

CEI-HUEUNI Co - Working Space

Room 1
Seats: 20
Room 2
Seats: 45
Room 3
Seats: 60

Con số ấn tượng

81+
Dự án statup
37+
Lớp đào tạo khởi nghiệp
70+
doanh nghiệp kết nối
405+
Học viên có chứng chỉ khởi nghiệp

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Tổ chức quốc tế
Tổ chức chính phủ
Tổ chức truyền thông
Tổ chức hỗ trợ
Doanh nghiệp hỗ trợ