CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương trình ươm tạo khởi nghiệp chuyên sâu ở giai đoạn đầu nhằm hỗ trợ các startups trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng nguyên mẫu, đưa sản phẩm ra thị trường, mở rộng quy mô và huy động nguồn vốn bổ sung ở giai đoạn sớm.

Đào tạo

Đào tạo

Nâng cao năng lực cho các doanh nhân khởi nghiệp, nhân sự các doanh nghiệp khởi nghiệp và các cấu phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ...

Ươm tạo

Ươm tạo

Cung cấp môi trường hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp; thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Huế

Dịch vụ

Dịch vụ

Cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu như: Nhân sự chuyên nghiệp, Cà phê Khởi Nghiệp, Văn phòng chia sẻ, Co-working space.

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn trở thành Trung tâm chất lượng hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế mang trong mình sứ mạng tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên toàn quốc nói chung cũng như sinh viên Đại học Huế nói riêng, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một trong những Đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á; cùng với những giá trị mà Trung tâm luôn hướng đến: Kết nối – Chia sẻ – Kiến tạo giá trị.

Chuyên gia

Chuyên gia

Cố vấn

Cố vấn

Đối tác

Đối tác